Přechod bránou 1, Praha

Víkendový zážitkový kurz Prechod bránou I. je určený pre všetkých, ktorých zaujíma fenomén mimotelových zážitkov (OBE) a astrálneho cestovania (AC), ktoré ako jeden z prvých opísal Robert Monroe vo svojich knihách (Cesty mimo tělo (Triton, 2007), Daleké cesty (Lott, 2003) a Návrat k pramenům (Lott, 2003)).

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom prekonať vrodený strach z neznáma a zo zmenených stavov vedomia prostredníctvom niekoľkých jednoduchých relaxačných cvičení, ktoré poskytujú nástroje pre sebapoznávanie a pre rozvíjanie, skúmanie a rozširovanie vedomia. Zvládnutím týchto cvičení sa účastníkom otvára "brána" do nefyzických systémov energie a iných dimenzií reality.

PROGRAM KURZU ZAHŔŇA:
👉 teoretický úvod do metódy hemisférovej synchronizácie, ktorá je základom kurzu
👉 nácvik relaxácie a meditácie s pomocou technológie Hemi-Sync©
👉 nácvik ochranných postupov, ktoré napomôžu zvýšiť pocit pohody, uvoľnenia a bezpečia počas ďalších cvičení
👉 nácvik vstupu a ukotvenia stavu bdelej mysle, no spiaceho tela (tzv. ohnisko 10)
👉 prácu na zvládnutí strachu, ktorý je základnou bariérou voči dosiahnutiu OBE
👉 nácvik vstupu a ukotvenia stavu rozšírenej mysle (tzv. ohnisko 12)
👉 základné techniky pre prácu s intuíciou a energiou

TERMÍN KURZU:
22. - 24. 5. 2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Piatok:
18:00 - 18:15 - Registrácia účastníkov
18:15 - 20:30 - Teoretický úvod

Sobota:
09:00 - 12:00 - Prvý blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Druhý blok cvičení

Nedeľa:
09:00 - 13:00 - Tretí blok cvičení
13:00 - 13:30 - Záver kurzu

PRINESTE SI:
✔️ karimatku alebo matrac
✔️ voľný odev
✔️ deku alebo spací vak
✔️ vankúšik (polštářik)
✔️ prezuvky
✔️ šatku alebo masku na prikrytie očí
✔️ poznámkový blok a pero
✔️ minerálnu alebo stolovú vodu

MIESTO KONANIA:
Avtoexport, Za Mototechnou 1619/1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

GOOGLE MAPA:
https://goo.gl/maps/sTL235ijc9x

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

CENA:
Zvýhodnená cena kurzu 100€/osobu platí do 24. 4. 2020
Normálna cena kurzu 120€/osobu platí od 25. 4. 2020

Výhodná cena kurzu je braná podľa dátumu zaplatenia kurzového poplatku a nie podľa dátumu prihlásenia sa! Ak sa prihlasujete v posledný deň výhodnej ceny kurzu, musíte v ten deň aj zaplatiť, v opačnom prípade na mieste kurzu doplatíte zvyšok do plnej ceny kurzu.

ZĽAVY:
10% ISIC, ITIC, Euro<26
15% žena na materskej, invalidný alebo starobný dôchodca, nezamestnaný

PLATBA:
Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen
IBAN: SK5411000000002920882447
VS: 2224052020
KS: 0308
Swift/BIC kód: TATRSKBX
Do kolónky Správa pre príjemcu napíšte PB1 a svoje meno a priezvisko.

STORNO:
Zrušenie účasti do 24. 4. 2020 účtujeme 10% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti do 10. 5. 2020 účtujeme 50% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti od 11. 5. 2020 účtujeme 100% poplatok zo zaplatenej ceny

PRIHLÁŠKA:
Online prihlášku vyplňte najneskôr do 24. 4. 2020, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú cenu (viac info v prihláške). Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas s elektronickým spracovaním vašich osobných údajov.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
10. 4. 2020 - po tomto termíne si telefonicky (+421 905 293 220) overte či je ešte možné prihlásiť sa.