Přechod bránou 1, Praha

Víkendový zážitkový kurz Prechod bránou I. je určený pre všetkých, ktorých zaujíma fenomén mimotelových zážitkov (OBE) a astrálneho cestovania (AC), ktoré ako jeden z prvých opísal Robert Monroe vo svojich knihách (Cesty mimo tělo (Triton, 2007), Daleké cesty (Lott, 2003) a Návrat k pramenům (Lott, 2003)).

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom prekonať vrodený strach z neznáma a zo zmenených stavov vedomia prostredníctvom niekoľkých jednoduchých relaxačných cvičení, ktoré poskytujú nástroje pre sebapoznávanie a pre rozvíjanie, skúmanie a rozširovanie vedomia. Zvládnutím týchto cvičení sa účastníkom otvára "brána" do nefyzických systémov energie a iných dimenzií reality.

PROGRAM KURZU ZAHŔŇA:

 • teoretický úvod do metódy hemisférovej synchronizácie, ktorá je základom kurzu
 • nácvik relaxácie a meditácie s pomocou technológie Hemi-Sync©
 • nácvik ochranných postupov, ktoré napomôžu zvýšiť pocit pohody, uvoľnenia a bezpečia počas ďalších cvičení
 • nácvik vstupu a ukotvenia stavu bdelej mysle, no spiaceho tela (tzv. ohnisko 10)
 • prácu na zvládnutí strachu, ktorý je základnou bariérou voči dosiahnutiu OBE
 • nácvik vstupu a ukotvenia stavu rozšírenej mysle (tzv. ohnisko 12)
 • základné techniky pre prácu s intuíciou a energiou

TERMÍN KURZU:
27. - 29. 9. 2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Piatok:
18:00 - 18:15 - Registrácia účastníkov
18:15 - 20:30 - Teoretický úvod

Sobota:
09:00 - 12:00 - Prvý blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Druhý blok cvičení

Nedeľa:
09:00 - 13:00 - Tretí blok cvičení
13:00 - 13:30 - Záver kurzu

PRINESTE SI:

 • karimatku alebo matrac
 • voľný odev
 • deku
 • vankúšik
 • prezuvky
 • šatku alebo masku na prikrytie očí
 • poznámkový blok a pero
 • minerálnu alebo stolovú vodu

MIESTO KONANIA:
Avtoexport, Za Mototechnou 1619/1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

GOOGLE MAPA:
https://goo.gl/maps/sTL235ijc9x

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

CENA:
Zvýhodnená cena kurzu 80€/osobu platí do 30. 8. 2019
Normálna cena kurzu 100€/osobu platí od 31. 8. 2019

Výhodná cena kurzu je braná podľa dátumu zaplatenia kurzového poplatku a nie podľa dátumu prihlásenia sa! Ak sa prihlasujete v posledný deň výhodnej ceny kurzu, musíte v ten deň aj zaplatiť, v opačnom prípade na mieste kurzu doplatíte zvyšok do plnej ceny kurzu.

ZĽAVY:
10% ISIC, ITIC, Euro<26
15% žena na materskej, invalidný alebo starobný dôchodca, nezamestnaný

PLATBA:
Názov účtu: ANNWIN Zvolen
IBAN: SK5411000000002920882447 v Tatrabanke, a.s., pobočka Zvolen
Swift/BIC kód: TATRSKBX
Do kolónky Správa pre príjemcu napíšte svoje meno a priezvisko.

STORNO:
Zrušenie účasti do 30. 8. 2019 účtujeme 10% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti do 13. 9. 2019 účtujeme 50% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti od 14. 9. 2019 účtujeme 100% poplatok zo zaplatenej ceny

PRIHLÁŠKA:
Online prihlášku vyplňte najneskôr do 30. 8. 2019, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú cenu (viac info v prihláške). Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas s elektronickým spracovaním vašich osobných údajov.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
13. 9. 2019 - po tomto termíne si telefonicky (+421 905 293 220) overte či je ešte možné prihlásiť sa.