Cesta domov, Zvolen

Dovoľte mi pozvať Vás na zážitkový kurz Cesta domov, ktorý sa bude konať v čase, keď si spomíname na blízkych zosnulých, v čase keď je svet mŕtvych omnoho bližšie nášmu svetu živých.

Cesta domov je zážitkový kurz o smrti a umieraní založený na relaxačných cvičeniach, ktoré sú podporené presnými a špecifickými zvukovými vzorcami zachytenými na CD nosičoch. Je výsledkom spolupráce Roberta Monroa, objaviteľa metódy hemisférovej synchronizácie, známej pod názvom Hemi-Sync a dvoch odborníkov, Elizabeth Kübler-Ross, M.D., priekopníčky a svetoznámej bádateľky v skúmaní umierania, stavov blízkych smrti (u nás sú známe práce o klinickej smrti jej žiaka Raymonda Moodyho) a profesorom Charlesom Tartom, Ph.D., známym vo svete výskumami zmenených stavov vedomia.

Niekoľkoročné využívanie tejto špeciálnej série v hospicoch, nemocniciach a opatrovateľských centrách v Európe i USA prinieslo výsledky pre mnohých klientov a ich príbuzných:
👉 zníženie strachu z fyzickej smrti
👉 prehĺbenie poznania, že ľudská existencia nezaniká fyzickou smrťou
👉 pomoc pri uvoľnení pocitov viny, emócií a myšlienok, ktoré zaťažujú umierajúceho
👉 prehĺbenie schopností empatie a podpory zo strany blízkych a opatrovateľov
👉 redukcia v prežívaní stresu pri umieraní blízkeho človeka
👉 lepšie vyrovnanie sa so smrťou blízkej osoby a jej emocionálnymi následkami

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do systému využitia metódy Hemi-Sync v bežnej praxi. Počas tohto kurzu sa účastníci oboznámia s:
👉 teoretickými východiskami metódy hemisférovej synchronizácie
👉 teóriou zmenených stavov vedomia a ich vzťahu k procesu umierania
👉 metódu hlbokej relaxácie a jej využitie pri práci s emocionálnym stresom
👉 možnosťami praktickej aplikácie metódy v práci s klientami
👉 zážitkové cvičenia na ďalšie prehĺbenie skúseností so zmenenými stavmi vedomia
👉 prehĺbenie zručností absolventov tréningu

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem o vlastný rast a prehĺbenie vlastnej životnej skúsenosti.

TERMÍN KURZU:
8. - 10. 11. 2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Piatok:
14:00 - 14:30 - Registrácia účastníkov
14:30 - 18:00 - Prvý blok cvičení

Sobota:
09:00 - 12:00 - Druhý blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Tretí blok cvičení

Nedeľa:
09:00 - 13:00 - Štvrtý blok cvičení
13:00 - 13:30 - Záver kurzu

PRINESTE SI:
✔️ voľný odev
✔️ vankúšik
✔️ prezuvky
✔️ poznámkový blok a pero
✔️ minerálnu alebo stolovú vodu

Miestnosť je vybavená matracmi, dekami a maskami na oči, k dispozícii je aj rýchlovarná kanvica, šálky a čaje.

MIESTO KONANIA:
ANNWIN Zvolen, V. P. Tótha 17 (2. posch. vpravo), Zvolen

GOOGLE MAPA:
https://goo.gl/maps/txMTteS6cwR2

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Ubytovanie je možné v týchto zariadeniach:
➡️ Penzión Club, http://penzionclub.sk
➡️ Penzión Aira, http://www.aira.sk
➡️ Penzión Q, http://www.penzionq.sk
➡️ Hostel Turist, http://www.hostelturist.sk
➡️ Hotel Academic, http://new.hotel-academic.sk/

CENA:
Zvýhodnená cena kurzu 100€/osobu platí do 11. 10. 2019
Normálna cena kurzu 120€/osobu platí od 12. 10. 2019

Výhodná cena kurzu je braná podľa dátumu zaplatenia kurzového poplatku a nie podľa dátumu prihlásenia sa! Ak sa prihlasujete v posledný deň výhodnej ceny kurzu, musíte v ten deň aj zaplatiť, v opačnom prípade na mieste kurzu doplatíte zvyšok do plnej ceny kurzu.

ZĽAVY:
10% ISIC, ITIC, Euro<26
15% žena na materskej, invalidný alebo starobný dôchodca, nezamestnaný

PLATBA:
SK5411000000002920882447 v Tatrabanke, a.s., pobočka Zvolen, VS: 0810112019, KS: 0308, Swift kód Tatra banky je: TATRSKBX.

STORNO:
Zrušenie účasti do 11. 10. 2019 účtujeme 10% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti do 25. 10. 2019 účtujeme 50% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti od 26. 10. 2019 účtujeme 100% poplatok zo zaplatenej ceny

PRIHLÁŠKA:
Online prihlášku vyplňte najneskôr do 11. 10. 2019, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú cenu (viac info v prihláške).

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
25. 10. 2019 - po tomto termíne si telefonicky (0905 293 220) overte či je ešte možné prihlásiť sa.